Alléén samen komen we verder

Zowel privé als zakelijk gaan we voortdurend transacties aan. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw belangen én die van de ander evenredig gediend worden? Niet alleen tussen klant en dienstverlener, maar ook tussen leidinggevende en medewerker en tussen medewerkers onderling is dit van groot belang.

Goede interactie is hierbij in onze ogen essentieel. Alleen zo kun je samen komen tot een goede afstemming en ben je in staat oog te hebben voor je eigen doelen én die van je partner.

Vaak leggen mensen die deze afstemming desondanks niet bereiken de schuld bij zichzelf of de ander neer. Bij Dimensie vinden we het veel belangrijker om naar de interactie zélf te kijken en hoe die verbeterd kan worden, om zo steeds tot een effectieve interactie te kunnen komen.

Dimensie gaat ervan uit dat mensen het vermogen kunnen ontwikkelen om in een professionele ontmoeting te zorgen dat de communicatie bijdraagt aan wederzijdse acceptatie, een duurzame relatie en concrete resultaten.

De basis van elke effectieve interactie ligt in het vermogen dat jij ervoor kunt zorgen dat iedere betrokkene gehoord, gezien en begrepen wordt.

We hebben elkaar nodig om tot de beste resultaten te komen want:

Alléén samen komen we verder.  


Op deze dag werd vanuit verschillende perspectieven naar interacties gekeken, telkens vanuit het thema; "alléén samen komen we verder".