Interactiekunde: veel meer dan communicatie of gesprekstechniek


Interactiekunde: veel meer dan communicatie of gesprekstechniek
(Wat is interactiekunde?)

Bij interactiekunde draait het om de interactie tussen jou en de ander én het effect daarvan. Of het nu gaat om een gesprek tussen klant en adviseur, cliënt en hulpverlener of leidinggevende en medewerker, er is altijd een doel dat beoogd wordt. In de leergang interactiekunde leren deelnemers in de interactie het gedrag te vertonen dat leidt tot het beoogde doel. De deelnemers leren scherp te observeren: zij kijken vanuit nieuwsgierigheid, luisteren met oprechte interesse en ‘lezen’ als het ware de behoefte van hun gesprekspartner. In een volgende stap oefenen zij om hun handelen af te stemmen op de ander zodat die zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Hierdoor ontstaat er een wisselwerking en voelen de deelnemers zich op hun beurt ook gehoord, gezien en begrepen. Deze wederkerigheid vormt de basis voor effectieve interactie.

Samen kom je verder
(Voor wie is interactiekunde geschikt?)
In de interactie tussen de professional en zijn medewerker, klant, leerling, patiënt etc is veel te zien en veel te beleven. Als de interactie niet vanzelf-sprekend verloopt is er vaak sprake van ongelijkwaardigheid. Het effect daarvan kan zijn dat de professional vanuit autoriteit bepaalt wat er gaat gebeuren en de gesprekspartner slechts mag volgen. In effectieve interactie is gelijkwaardigheid een basisprincipe en zijn gesprekken gericht op participatie en samenwerking. De leergang interactiekunde is geschikt voor iedereen die professioneel met mensen bezig is en die zich wil bekwamen in het werken vanuit gelijkwaardigheid.

Uniek aan Interactiekunde is dat iedere opleidingsdag gevolgd wordt door een individueel coachgesprek waardoor deelnemers het geleerde nog beter kunnen toepassen in de praktijk.

Dienstbaar zijn en goed voor jezelf, twee kanten van dezelfde medaille
(Wat wordt er geleerd)

‘Als je goed voor jezelf zorgt, ben je beter in staat voor een ander te zorgen’, zo betoogde Socrates. De leergang interactiekunde sluit zich daarbij aan en spoort zijn cursisten aan om goed voor zichzelf te zorgen. Veel professionals willen vooral heel dienstbaar zijn. Een nobel streven maar ook een die zich op den duur gaat wreken. In de leergang leren deelnemers te kijken en te luisteren naar de ander om te ontdekken wat de ander nodig heeft om te ontwikkelen en te groeien. Tegelijkertijd focussen zij zich op hun eigen behoeftes: wat heb ik als professional nodig om mijn werk om bevredigende wijze uit te kunnen voeren. Het succes zit in de gelijkwaardigheid van de behoeftes. Het gaat altijd over jou en over de ander, beiden zijn daarin even belangrijk.

Durf jij in de spiegel te kijken?
(Hoe wordt er geleerd?)

‘Ken U zelve’, staat er boven het Orakel van Delphi. Wie wijzer wil worden, start dus bij zichzelf. In de leergang interactiekunde is de bereidheid om naar jezelf te kijken, feedback te ontvangen en benutten een voorwaarde om deel te nemen aan de leergang. De leergang start met een intake. De trainer vraagt de deelnemer naar een praktijksituatie waarin de interactie succesvol verliep en naar een lastige situatie. Stap voor stap reflecteren de trainer en de deelnemer samen op de situaties. Voor de deelnemers is dit eerste leermoment vaak zo treffend en herkenbaar, dat ze onmiddellijk gemotiveerd zijn om de leergang te gaan volgen. Tijdens de leergang wordt steeds gewerkt met praktijkcasussen van de deelnemers. Deze situaties worden besproken en er wordt geoefend met verschillende aanpakken. Door deze oefeningen, feedback en reflectie leren de deelnemers met en van elkaar. Uniek aan Interactiekunde is dat iedere opleidingsdag gevolgd wordt door een individueel coachgesprek waardoor deelnemers het geleerde nog beter kunnen toepassen in de praktijk.

Zelfkennis is de basis van alle kennis
(Wat is het resultaat)

In succesvolle interactie ben je zelf het belangrijkste instrument. In de leergang word je uitgedaagd om je zelfkennis verder te verdiepen tot geraakt wordt wie jij echt bent. Na de leergang ben je je meer bewust van je gaven en de wijsheid die je in je hebt. Je ontdekt gaandeweg wat het beste is dat jij kunt bieden. In de veilige en rijke leeromgeving die interactiekunde biedt durven deelnemers hun kwetsbaarheid te tonen en weten ze die om te buigen naar kracht.

Wil je meer achtergrondinformatie over Dimensie en Interactiekunde? Klik dan hier voor de folder van Goede Verhalen.

 
 

Enkele reacties van professionals die de leergang interactiekunde al hebben gevolgd:

“Ik heb op een verrassende wijze mezelf leren kennen en ik ben hierdoor effectiever geworden in mijn doen en laten”

“Interactiekunde bied een wezenlijke bijdrage in mijn effectiviteit als leidinggevende en als mens”

“De kracht van deze leergang is dat wat je leert je ook echt eigen wordt gemaakt en je het steeds in de praktijk kunt brengen.
Ik merk dat ik er in doorgroei."

"De combinatie van training en coachgesprekken is ijzersterk. Dat maakt het verschil met andere opleidingen”


Let op, interactiekunde kan ook "In-company" worden gegeven. De deelnemers hoeven hierbij absoluut niet samen in 1 team te werken, ook met collega's van verschillende afdelingen is Interactiekunde een uiterst effectieve leergang.

Ook is er een opleiding Interactiekunde voor medewerkers en een opleiding Interactiekunde voor gevorderden. Klik hier om meer informatie op te vragen.