Ons aanbod: leergangen en workshops.


Algemeen

De meeste mensen die zich bij Dimensie inschrijven voor een leergang of workshop hebben door de jaren heen vaak de nodige opleidingen gevolgd. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet wéér een "trucje" aanleert, maar dit keer echt een andere invalshoek leert. Daar ligt de kracht van Dimensie. Hieronder volgen een aantal mogelijkheden, maar uiteraard is er altijd maatwerk mogelijk.

Wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op. 


Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin mensen die beroepsmatig met mensen werken, zoals managers, dienstverleners, hulpverleners en onderwijzers, hun eigen stijl van werken kunnen verbeteren en actualiseren. Zij doen dat door stil te staan bij de samenhang tussen denken, voelen, handelen en willen in hun persoonlijk en beroepsmatig functioneren. Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en uit te proberen. Daarnaast is supervisie niet alleen geschikt ter bevordering van de deskundigheid, het is ook een uitermate geschikt instrument om ziekteverzuim te voorkomen. Na een supervisietraject ervaren mensen dat ze meer succesvolle contacten hebben en ervaren ze een groei in hun persoonlijkheid en vakbekwaamheid als functionaris.

De kracht van het supervisieproces is het opsporen van verouderde en niet meer effectieve vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan minder effectief handelen.”

Meer weten over supervisie? Klik hier om contact met ons op te nemen.


Samen aan de slag met begeleide intervisie

Professionals binnen hetzelfde vakgebied of werkzaam binnen dezelfde branche kunnen veel en effectief van elkaar leren door samen aan de slag te gaan met Intervisie. Het goed aanleren en organiseren van Intervisie is een vorm van leren die ervoor zorgt dat de deelnemers zelfstandig leren intervisie uit te oefenen door:

* de deelnemers kennis te laten maken met de belangrijkste principes en werkwijzen;

* hen actief deel te laten nemen aan enkele intervisiebijeenkomsten;

* het praktisch leren opzetten van Intervisie (organisatie, rollen, voorwaarden, frequentie, tijdsbeslag enz.);

* het coachen / opleiden van deelnemers tot intervisor (facilitator/procesbegeleider).

Naast de intervisieprogramma’s die binnen de eigen organisatie plaatsvinden, is het voor leidinggevenden mogelijk om deel te nemen aan een speciaal programma waarin zij een groep vormen met leidinggevenden van andere Nederlandse organisaties. Hier is vooral aandacht voor het doorbreken van het eigen bedrijfsparadigma, het vergroten van het eigen netwerk en leren van professionals die werkzaam zijn in een heel andere denkwereld.

Meer weten over begeleide intervisie? Klik hier om contact met ons op te nemen.


Leergang: Interactiekunde

De leergang Interactiekunde vormt de kern van alles wat we bij Dimensie doen. Er is zoveel over te vertellen dat we een aparte pagina hebben ingericht met alle vormen die mogelijk zijn. Let op, Interactiekunde kan ook "In-company" worden gegeven. De deelnemers hoeven hierbij absoluut niet samen in 1 team te werken, ook met collega's van verschillende afdelingen is Interactiekunde een uiterst effectieve opleiding. 

Naast de leergang Interactiekunde biedt Dimensie ook een vervolg leergang aan; Interactiekunde voor gevorderden. Ook is er een leergang Interactiekunde voor medewerkers.

Meer weten over interactiekunde of een van de andere opleidingen? Klik dan hier.


 Zoals je hebt kunnen zien zijn er naast de standaard oplossingen vooral veel maatwerkmogelijkheden.

Meer weten? Neem dan vooral contact met ons op.