Ons aanbod: individuele begeleiding.


Algemeen

Individuele begeleiding wordt bij Dimensie in net zoveel vormen aangeboden als er verschillende vraagstukken zijn. Hieronder volgt slechts een kleine opsomming van de verschillende mogelijkheden.

Wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op. 


Coaching

Coaching is een werkwijze waarbij een coach op een persoonlijke wijze adequate ondersteuning biedt aan de coachee. Deze krijgt zicht en grip op één of meerdere problemen die zich in zijn/haar leven  voordoen. Hierdoor kan hij/zij optimaal functioneren op het werk, in het gezinsleven en in de vrije tijd.

Coaching kan worden gezien als een manier van communicatie waarbij de coach aansluiting zoekt bij het perspectief van de coachee met het doel dit perspectief te verbreden, teneinde diens keuzemogelijkheden te vergroten. Het uiteindelijke doel van de coachgesprekken is dat de coachee een bepaald denk – en handelingspatroon ontwikkelt dat hem of haar helpt om eigen doelstellingen en, in het verlengde daarvan, de organisatiedoelstellingen  te bereiken. De coachee ervaart dat hij meer grip op zijn leven krijgt, de manier waarop hij handelt schenkt voldoening, en hij wordt door de mensen om zich heen als een prettig persoon ervaren. Een coaching traject is altijd een op maat gesneden aanpak. Na de intake zal de aanpak samen met je worden vastgesteld en zal deze dienen als basis van de begeleiding.      

“Coaching helpt een persoon zicht en grip te krijgen op één of meerdere problemen die zich in zijn of haar leven en/of werksituatie voordoen.”

Meer weten over coaching, of direct een intake gesprek plannen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. 


Nieuw: leren op de werkplek

Mensen kunnen op vele manieren leren en zich nieuwe competenties eigen maken. Een niet zo vaak gebruikte begeleiding is het leren terwijl je aan het werk bent.

Je zorgt voor een leersituatie waarbij je een gesprek  met een ander (collega/leidinggevende/klant) afspreekt en van te voren toestemming vraagt om te kunnen oefenen en of het goed is dat er een trainer/coach bij aanwezig is.

Vooraf stemmen coachee en trainer/coach af wat de coachee wil oefenen en wat hij wil bereiken in het komende gesprek. Hij vertelt aan de trainer/coach waar hij aan wil werken.

Na het gesprek kunnen de coachee en trainer/coach terug kijken hoe het gesprek is verlopen en welke resultaten er zijn bereikt. Wat is er goed gegaan en waar wil de coachee nog aan werken.

Het is ook mogelijk om een pauze in te lassen tijdens het gesprek om te kunnen overleggen.

De coachee krijgt hierdoor meer zicht op zijn sterke en zwakkere kanten tijdens dit gesprek en kan daardoor een beter alternatief vinden voor zijn gedrag. Tijdens het "leren op de werkplek" kan ook gebruik gemaakt worden van opnames waardoor reflecteren nog makkelijker wordt. Tevens kan "leren op de werkplek" ook met een kleine leergroep waardoor coachees ook onderling van elkaar kunnen leren.

Meer weten over leren op de werkplek, of direct een intake gesprek plannen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. 


Begeleiding van beginnende tot gevorderde leidinggevenden

Wie leiding geeft in een organisatie of onderneming moet van meerdere markten thuis zijn. Een leider moet via anderen de juiste zaken tot stand brengen, een goede procesbeheerder zijn, relaties onderhouden (naar medewerkers, bazen, collega managers en wellicht klanten) en liefst coachend leidinggeven.

De coach gaat met de coachee na waar het persoonlijk gedrag en de eventuele beperkende overtuigingen kunnen worden veranderd om de gewenste groei (tot een kwalitatief uitstekende leidinggevende/manager of tot een leidinggevende/manager op een hoger organisatieniveau) te bewerkstelligen.

Meer weten over individuele begeleiding, of direct een intake gesprek plannen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. 


Persoonlijk leiderschap

Voor velen is het gewenst om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen naast managerskwaliteiten of ondernemerschap.

De leiderschapscoach werkt met de coachee aan het doorbreken van persoonlijke belemmeringen en het ontwikkelen van fundamentele persoonlijke vaardigheden die belangrijk zijn voor het geven van leiding aan anderen en zichzelf. Wanneer er ook sprake is van een slecht werkbare situatie, kunnen de patronen worden opgezocht die daaraan ten grondslag liggen, zodat fundamentele stappen in de persoonlijke ontwikkeling gezet kunnen worden.

Meer weten over begeleiding bij persoonlijk leiderschap, of direct een intake gesprek plannen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. 


Therapie

Ook op het gebied van therapie heeft Dimensie veel te bieden. Omdat het hierbij vrijwel altijd om zeer uiteenlopende situaties gaat kunt u het beste via onderstaande link contact met ons opnemen. Wij bespreken graag samen uw vraag, zodat we kunnen aangeven wat wij u te bieden zouden hebben. 

Meer weten over therapie, of direct een intake gesprek plannen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. 


Persoonlijke ontwikkeling

Een aantal persoonlijke eigenschappen kun je niet met een opleiding verwerven. Zeker waar het gaat om gedragscomponenten en gevoelsontwikkeling.

In een Persoonlijk Ontwikkeltraject gaat de coachee aan het werk om uit te zoeken wat de kennelijke succesfactoren zijn voor zichzelf. Daarnaast wordt gezamenlijk onderzocht waar het tot nu toe niet lekker liep en welke persoonlijke factoren, eigenschappen en ervaringen een negatieve invloed hebben. Tenslotte wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe levenshouding, waarmee de coachee in de toekomst goed uit de voeten kan.

 Meer weten over persoonlijke ontwikkeling, of direct een intake gesprek plannen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. 


Cursus hartcoherentie

We lopen allemaal het risico er last van te krijgen: chronische stress, langdurige blootstelling aan een omgeving die meer van je vraagt dan je aan kunt en/of dat je dat van jezelf vraagt.

Stress: vriend en vijand. Spanning en stress horen bij het leven. Het maakt mensen in situaties die daarom vragen alert en stelt ze in staat adequaat te reageren. Stress is dan effectief. Wanneer dat niet het geval is, wordt stress ongezond. Stress wordt dan negatief en veroorzaakt vervolgens overbelasting en uitputting die uiteindelijk kan leiden tot overspannenheid of burn-out.

Wanneer een van deze twee oorzaken, of beide, bij jou spelen kan dit op langere termijn schadelijk zijn. Niet alleen voor je welbevinden maar ook voor je gezondheid en je prestaties.

Als je professioneel werkt met anderen kun je steeds meer last van stress krijgen in de omgang met je medewerkers, klanten, collega's en/of leidinggevenden.

Je hebt vaak al veel trainingen en scholingen gehad die ervoor zorgen dat je goed en effectief je werk verricht en dat je klanten hebt die je werk waarderen. In sommige gevallen lijkt het erop dat alle ‘technieken” je niet meer helpen. Je ervaart meer emoties dan nodig is, dat je emoties meer opslepen dan je wilt en de emoties ervoor zorgen dat je niet meer effectief bent in je werk. Je merkt b.v. dat je steeds bezorgd bent, je zorgen maakt en terugtrekt; zaken uit de weg gaat.

Soms merken mensen dat zij “een kort lontje” hebben. Ze vallen uit, voelen zich vaak geïrriteerd of kwaad terwijl de situatie daar niet naar is.

Je snapt vaak niet meer waarom je zo reageert, dit is niet wie jij wilt zijn en daar wil je verandering in brengen.

Meer weten over de losse opleiding hartcoherentie, of direct een intake gesprek plannen? Klik dan hier om contact met ons op te nemen. 


Individuele begeleiding wordt bij Dimensie in net zoveel vormen aangeboden als er verschillende vraagstukken zijn. Dit was slechts een kleine opsomming van de verschillende mogelijkheden.

Wil je meer weten? Neem dan vooral contact met ons op.